Vedtægter

Vedtægter for Faaborg Taekwon-do klub


NAVN

§1.


Klubbens navn er Faaborg Taekwon-do Klub, Tang Soo Do. Dens hjemsted er Faaborg kommune.


FORMÅL

§2.


Klubbens formål er at træne Taekwon-do i henhold til Dansk Taekwon-do Forbunds regler.


ORGANISATION

§3.


Klubben er medlem af Dansk Taekwon-do Forbund og undergivet dettes love og bestemmelser


MEDLEMMER

§4.


Som aktivt eller passivt medlem kan optages enhver, der er fyldt 18 år. Optagelse af umyndige som medlem af klubben kræver samtykke fra forældre eller værge.


KONTINGENT

§5.


Klubbens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingent opkræves 5 mdr. forud for aktive medlemmer og helårsvis forud for passive medlemmer.


UDMELDELSE-EKSKLUSION

§6.


Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftelig til foreningen med mindst 1 måneds varseltil den 1. i en måned, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til klubben frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning. Medlemmet har krav på skriftelig bekræftelse.


Fortsættes...